Мая, 33. never say never

2011-08-09 19:31:45; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
33. never say never
 
 
моят дом е
което е тъмно
на моя мозък
е дъно
там е душата ми
завързана с корда
там е умът ми
потънал във сълзи
 
необратимо
 
зависещи от теб стенания
открита рана на безумно желание
и там е моето сърце
поставено на подиум
от мрамор - зелен
с око, гледащо към теб
ти
където и да си
 
снежна виелица
стена от огън и смях
преграда картечни откоси
ръка на жена
 
ад
населен с горящи изчадия
болка
превърната в смисъл
отново ръка
но тази държи бич божи
тя ме желае
както желая те
аз

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net