Мая, 32. die

2011-08-01 21:09:24; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
32. die
 
 
дни и нощи безпросветни
а гората е от тръни
храстите шептят
със медни цветове
има ли петел
на който
да препускам във нощта
има ли
луна
или това
е просто
следваща несбъдната мечта
 
луна?
 
пиян съм
и съм влюбен в теб
и не ща да мисля за това
което трябвало е да се случи с нас
погледни ме, направи ме господар
на луната и звездите и небето
и на всички грешни небеса
във мига във който дяволът
ме чука върху
задната седалка
на свойта шибана кола
 
може би мигът ще спре
може би това е тя
може би мигът ще спре
може просто да умра
 
сега
се чувствам жив
заради това
че ти си жива
че си там
това е смисъла
това е сила
това е любовта
това е
сексът
и мечтата
и това е шибана луна
 
(10x to NIN)

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net