Мая, 31. кфо е тя

2011-08-01 21:05:23; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
31. кфо е тя
 
тя? дете на върха на света?
къде в тъмнината
видя светлина?
закован на стената
с карфица
стоя
това тя ли е?
с цигара в ръка?
 
болка от ревност
богиня в нощта
алчно животно
родило деца
груба намеса
на нежна жена
куршум във главата
платена цена
 
това ли е тя?
обект за ебане
тя е жена
красива и зла

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net