Мая, 28. 06.02.2003 05-ти км София (по време на наряд)

2011-08-01 20:50:44; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
Живот на растение,
Цвят на тъга
Размътено зрение
Смърт в самота

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net