Мая, 22. На Теди 03

2011-04-30 15:03:20; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
22. На Теди 3
 
 
Искам да заплача от безсилна ярост
     и от самота.
Искам да заплача от любов
     и съм полудял.
Но съм в желанието си окован
Безмълвно устни съм прехапал
     и мълча.
 
С копнеж изпълнен е деня
адска и отчаяна - нощта.
...
И всичко е напразно,
не остана в мен душа.
Всичко беше само гавра
ти не беше тя.
 
(Ти беше, както е казал великият български поет Руслан Мъинов:
     тъпа офца.
     тъпа офца!
     офца с рогца!
     била си и оставаш си така!
     беее-е-е-е-е!)

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net