АПОКРИФ 02 - За света, Бойчо и Боговете

2011-03-27 13:12:36; book, Theory, Theory, theory, апокриф, български, колекция

АПОКРИФ 2 - За света, Бойчо и Боговете
- Theory
 
 
При неизвестни условия и в неизвестно време е възникнал феноменът Бойчо. Това е факт, който не е от особено значение за теорията.
Основна аксиома:
НЕ СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДАН ЛЪВ, КОЙТО ДА СПАСИ ГОСПОДАРЯ СИ ОТ БОЙЧО!
От тук правим извода, че ако пуснем Бойчо в клетката на лъв, лъвът ще побегне и ще мине през решетките, като по този начин се самоубие.
Факти:
Човек среща Бойчо на пазара. Бойчо го пита, накъде отива. Човекът отвръща, че на майната си. Бойчо казва, че и той е на майната си, само че в обратна посока.
Аксиома:
ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ НА МАЙНАТА СИ.
Изводи:
Мсички пътища водят към Бойчо, защото той е винаги на майната си.
Оттук следва, че Бойчо е майната си.
Следва, че Бойчо се самопроизвежда.
 
Бойчо може да извършва темпорални преходи и всъщност се размножава чрез темпорално пъпкуване - скача в миналото, идва до настоящето, отново скача в миналото и т.н. При всеки скок се осъществява положителна мутация.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net