АПОКРИФ 01 - Трактат на тема: "Възможни последствия на ухапване на вампир от Бойчо и възможно ли е това"

2011-03-27 13:08:16; book, Theory, Theory, theory, апокриф, колекция

АПОКРИФ 1 - Трактат на тема: "Възможни последствия на ухапване на вампир от Бойчо и възможно ли е това"
- Theory
 
 
За да бъде едно дълбоко изследване възможно е от особена важност да бъде фиксирана същността му. Предметът на пред вас намиращия се трактат, който четете, и както дебело трябва да се подчертае, който обсъжда един висококласов абстрактно-вампирологичен проблем от областта на структурните класификации на огнусения свят, е изоснови поставеният окултивен въпрос:
 
"Какви последствия за един вампир може да има едно ухапване на Бойчо и възможно ли е такова?",
 
който съдържа фронталномотивирана гнусологична проблема. Но вследствие на причината, че един изоснови поставен въпрос не е способен да се явява като проблем в едно дълбоко изследване, произтича фактът, че предметът е онзи предмет, който е поставен във въпроса, който представлява предмет на важното задълбочено изследване. От казаното до сега следва верността на твърдението, че предметът на трактата е Бойчо, позитивна бьомка клас Бойчо, обьомченост 01, цена 116100,6 топчета кози екстементи. Дълг към необьомчения бог Антибьомка, който е всемилостив в милосърдието си към нас, необьомчените, и към туй, обьомчените, е да порицаем обьомчеността и да разследваме сложните й взаимоотношения с мрачния свят на неживите: вампири, негативни вампири и такю-вампири. Всеобхватното мрачно царство е прогонило такю-вампирите извън своите предели и те не съществуват. Нови такю-вампири не са се появали от хилядолетията на древното минало, което се е зародило в последствие на причината, че нито един уважаващ себе си вампир не би си позволил да пие кръв от тялотю на някою обьомчен. Но многю обьомчени от най-разнообразни, различни и отделни класове обьомчени може да пожелаят да захапят някой вампир. Възможно ли е да се осъществи такава възможност? Този въпрос, поставен в центъра на въпроса, поставен пред настоящия трактат, изисква фиксирането на същността на Бойчо и на неговите проявими свойства….
 
(остатъкът от документа е унищожен)
 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net