Мая, 17. Psychiatric

2011-02-07 09:20:28; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
17. Psychiatric
 
Око наднича под леглото
На леглото шибат се с отворени очи
Очи ме дебнат в тъмнината
От този поглед много ме боли
 
Очите ми сълзят и сълзи капят
През ръждивата мазилка дим смъди
Ръка без нокти драпа, драпа
Гледат вцепенено две изцъклени очи
 
Пружини скърцат, някой стене
Друг го гледа и пъхти
Но махнете! О, махнете
От мойта стая всички, що са белнали очи
 
Когато тя изписка,
Погледнах ги на моето легло
И пак, сърцето ми във ужас сви се -
Отдолу се оглеждаше око едно.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net