Мая, 16. На Теди

2011-02-06 16:37:26; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
16. На Теди
 
 
Ден
и самота
тишина и паднали листа
любов без думи
във нощта
отново сам съм
с умъртвена от реалността мечта
 
Безумен съм
и съм без сън
без нежност и без споделена топлина
и привечер
в сумрака сив мечтая
да не си единствено мечта

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net