Мая, 12. На Росица 02

2011-01-11 11:46:17; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
12. На Росица 2
 
далече са очите ти
и ти...
а всичко в мен за теб гори
думи в топъл дъх
прошепнати отекват в спомена
и ме боли
защото те обичам
а ти не ми прости.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net