Мая, 11. На Росица

2011-01-09 15:00:54; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
11. На Росица
 
Далечно е небето,
хоризонтът стене
и стени са срутени в прахта
на умрели стъпките мълчат
думите на устните изстиват.
очи на безнадежден стон сълзят,
крясък в погледа гори
болка, стъпкана в калта, скимти
отскачат от гласа ми последните лъчи.
Ръцете ми изгарят в огъня студен
помилвани от слънцето на гаснещия ден.
празен и омразен гледам залеза и тихичко пищя.
в душата ми свисти вятър в самота.
Навява преспи от любов
защото
теб
те
няма.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net