Мая, 10. Химн на параноята

2011-01-07 14:12:23; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
10. Химн на параноята
 
Търся в мрака
някъде постеля,
търся пухкава възглавница, в която
да заровя
своето лице.
 
Но наоколо
стени студени
ме притискат и отблъскват безразлично
и земята твърда
се отдръпва настрана.
 
И оставам аз
оставам побелял,
и връхлитат истински кошмари върху мен,
и когато спра
отново ме изритват.
 
И винаги така.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net