Мая, 09. Тишината диша

2011-01-07 00:18:28; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
9.
 
Тъмно е
и тишината диша
Прашно е,
а стъпките ти са останали в прахта.
Прозорците са слепи,
коридорите са пусти,
и по тях върви смъртта...
 
Очаквам краят ми да дойде
дланите ми съхнат
и мученето затихва
погледът ми гасне...
търся те във мен
а не откривам
и следа.
 
Не е истина,
къде си?
Сам съм,
вече си си отишла.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net