Мая, 08. Без гроб

2010-12-23 02:02:24; book, moods, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
8.
 
Изгрей като звезда,
угаснала от мрака,
изгрей като сълза
изсъхнала в нощта
и блясъкът от твоите очи да освети
пътя ми към теб.
Голям и кръгъл сбор от чудеса.
Изпитвам аз студа в смъртта.
И пламъкът ме кара да кара да крещя.
Сега лежа скован и вледенен.
Камъкът на пътя под звездите грее,
камъкът под тялото ми мъртво.
Студеният кристален въздух
застива заедно със мен.
Без гроб.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net