Мая, 05. Колко много звезди

2010-12-18 22:22:18; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
5.
 
Колко много звезди
имаше небето, когато бях малък.
‘Бал съм го, а сега?
В небето само лайна…

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net