Мая, 03. Мая

2010-12-17 15:20:45; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
3.
 
Мая е малка котка
Мая е малко животно.
Има си Мая стопанин
Лошав и зъл.
 
Ооо, Майо, пак ли се изсра?
 
Мая дере и хапе
Мая яде и кабели даже
Обаче шефът й се кара
и в шкафа все я затваря.
 
Ооо, Майо, пак ли ми прегриза колоните?
 
Мая обаче расте
все тъй хапе и силно дере
а стопанинът й както си спа,
очите му тя издра.
 
Ооо, Майо, гадинче скапано.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net