WTF?, ЧАСТ 01: ДУХОВЕ И ЗОМБИТА, Глава 06

2010-12-11 18:14:49; book, WTF?, Rogger Dojh, WTF?, Rogger Dojh, български

WTF?
Автор: Rogger Dojh
Година: 2010
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
6. NAS: четвъртото измерение идва да ни изяде!
 
Напоследък от различни места чувам за това четвърто измерение (от леля ми, от Крион, от една книга "Енергийно балансиране", от статии в Интернет...). Общата теза е, че Земята навлиза в четвъртото измерение и всички хора, които не се извисят духовно, няма да успеят да преминат там заедно с нея и ще трябва да умрат.
 
Жестоко! Прекрасна апокалиптична картина. Само че, "Земята навлиза в четвъртото измерение" има смисъл толкова, колкото и "синус от гъза на 6-тата мечка умножен по синкретичен кристал ще расте от тук до сянката на малката йота".
 
Измерение обозначава още една координата в пространството на някакъв модел. Нека въведем полярна координатна система върху земното кълбо. Опа, вече са я въвели - меридиани и паралели. Имаме дължина и ширина и височина, които определят еднозначно точка от земната повърхност. Така наистина може да опишем всяка точка от Земното кълбо, както на повърхността на океана, така и на дъното му. Ама сега ме интересува температурата на въздуха или водата или скалата, ... в дадена точка. Айде, и темпратурата добавяме към модела. И изведнъж, вече имаме 4 измерения. Просто защото така сме решили. Тогава, за кое четвърто измерение точно става дума?
 
Ааа, за четвъртото пространствено измерение сигурно. Добре, тогава стигаме до действието "навлизане в измерение". Представете си един лист с отпечатан текст. Сега си представете как навлиза в третото измерение и буквите, които не са се подготвили, изпадат от него. Много ми е мъчно за тези букви, иска ми се да ги предупредя някак, да се намажат с вазелин, за да оцелеят...
 
Или това беше от друг апокалипсис. Да живее 6-тата мечка.
 
Всъщност, от известно време се опитвам да си представя четириизмерно пространство. От 13-годишна възраст всъщност. И ето, че успях. Естествено хората, на които разказах за това, или ме гледаха глупаво и съчувствено, или ми се смяха. Както и да е, ще поема риска да разсмея още някого.
 
За да добиете представа за четириизмерно пространство, с отворени очи си представете един черен гнусен облак някъде горе напред и вдясно от главата ви. Нека този облак бъде особено дразнещ. Еманация на цялата говняс в живота ви. А сега си представете, как от центъра на междувеждието си излъчвате един ослепително бял унищожителен лъч, който поразява облака и го разкарва завинаги.
 
Тъй като на практика нито черният облак, нито лъчът са реални обекти, те не се намират в триизмерното пространство на физическата ни реалност. От друга страна и двете имат много силно изразено пространствено разположение, като единия КРАЙ на лъча определено се намира в триизмерното пространство на физическата ни реалност - между веждите ви. За да опишем местоположението на облака и лъча, ни трябва още една пространствена координата. Т.е. те чудесно се разполагат в модел с четвърто пространствено измерение. Та така. Смятам, че с това упражнение съм си представил успешно четириизмерно пространство, като три от измеренията дори не се налага да си ги представям, просто защото ги заимствам от заобикалящата ме вселена.
 
На практика всички сънища, мечти, всеки визуален образ, съществуват паралелно на физическата триизмерна вселена. Къде? Харесва ми модел на пространство с повече изменения. Сетивата ни са фокусирани върху негово триизмерно сечение. Съзнанието ни? То функционира успешно и извън това сечение.
 
Тук нищо не твърдя. Просто дрънкам глупости. Истината е, че четвъртото измерение ще дойде като огромен астрокозел с осемстотин крака, огнен дъх и зъби, с които ще разкъса земята и ще я изяде на три хапки. Страхувайте се от четвъртото измерение и му се кланяйте, за да бъде милостиво и да ви възнагради с повторен живот като астрокозле.
 
Амин.
 
... очаквайте скоро пълния текст на книгата на хартиен носител ...
 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net