Мая, 26. Too late

2011-08-01 20:42:19; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
26. Too late
 
Алеята, която води в царство Самота
е бяла. Пред нея има каменна врата.
 
На вратата сетната секунда се е спряла.
 
Ще тичаш сред колони тишина
в гора под свод с напукани листа.
И ще желаеш да се върнеш, но не ще посмееш
да срещнеш миналото, скупчило се зад гърба.
 
Без тяло, само по съблечена душа
ще крачиш безнадеждно, изтормозен от тъга.
 
Сън.
Не ще получиш.
    Ден.
    Денят го мразиш - мразиш радостта.
 
Сам.
Така ще си останеш.
    Край.
    Това е твоята съдба ...

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net